Bài 2: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1) - Đã xem: 2725

Từ những hình ảnh trực quan, các em xác định kết quả của các bài toán so sánh. Trang này gồm 8 bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau với các hình ảnh. Các em nhìn kỹ hình ảnh ở mỗi bài toán và dùng chuột kéo các số và các dấu >, <, = vào các ô vuông thích hợp ứng với mỗi bài toán.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học