Bài 1: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1) - Đã xem: 3954

Trang này gồm 8 bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau với các bài toán hình ảnh. Các em nhìn kỹ hình ảnh ở mỗi bài toán và dùng chuột kéo các số và các dấu >, <, = vào các ô vuông thích hợp ứng với mỗi bài toán.


 Từ khóa: so sánh, thích hợp

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học