Video 9: Học thành thạo Phép Cộng Số Đo Thời Gian - 02(Toán lớp 5) - Đã xem: 2007

Cách thực hiện phép cộng số đo thời gian đơn giản không khó. Tuy nhiên có một số trường hợp số giây hoặc số phút cộng lại lớn hơn 60, hoặc số giờ lớn hơn 24 cũng như số tháng lớn hơn 12..Sau khi thực hiện phép cộng chúng ta cần chuyển đổi cho phù hợp. Mời các em xem thêm cách giải các bài tập cộng số đo thời gian.

Mời các em xem video bài giảng: 

Mời các em xem thêm: Bài 5: Phép trừ số đo thời gian - 01 (Toán lớp 5) 

Untitled 1

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học