Video 1: Ngày, tháng, năm, thế kỷ, giờ, phút, giây, năm nhuận... (Toán lớp 5)

Tại sao một năm bình thường có 365 ngày? Trong khi đó, có những năm là 366 ngày.
Tại sao tháng 2 lại chỉ có 28 ngày hoặc 29 ngày?
Tại sao trên trái đất có ngày và đêm? Và tại sao mỗi ngày có 24 giờ?...
Video này sẽ giải thích cho các em tất cả các điều đó. Ngoài ra, các em còn hiểu được tất cả các đơn vị đo trong hệ thống đơn vị đo thời gian mà chúng ta đang sử dụng như: Ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây...

TG 1
 

Video 2: Chuyển đổi đơn vị đo thời gian (Toán lớp 5)

Tìm hiểu tất cả các cách chuyển đổi đơn vị đo trong hệ thống đơn vị đo thời gian:
Năm --> Tháng
Tháng --> Ngày
Ngày --> Giờ
Giờ --> Phút
Phút --> Giây

TG ba2
 

Video 3: Đổi số đo thời gian: từ Giờ --> phút, từ Phút --> Giây (Toán lớp 5)

Tìm hiểu cách chuyển đổi số đo thời gian từ Giờ sang Phút và từ Phút sang Giây.
1 giờ = ? Phút.
1 Phút = ? giây
1Giờ = ? giây

TG ba3
 

Video 4: Phép cộng số đo thời gian - 01(Toán lớp 5)

Phép cộng số đo thời gian được thực hiện như thế nào?
Nếu tổng số giây lớn hơn 60, ta phải làm sao? Nếu tổng số phút lớn hơn 60, ta phải làm sao?...
Tất cả đều được giải thích rõ ràng trong video này. Bấm xem!

Video 4: Phép cộng số đo thời gian - 01(Toán lớp 5)
 

Video 5: Phép trừ số đo thời gian - 01 (Toán lớp 5)

Trong việc thực hiện phép tính trừ số đo thời gian rất nhiều học sinh bối rối. Nó không hoàn toàn giống với phép tính trừ các số tự nhiên với nhau.
Video này sẽ hướng dẫn các em thực hiện phép tính trừ Số Đo Thời Gian trong chương trình Toán Lớp 5 một cách rõ ràng, trực quan và hiệu quả nhất.

Untitled 1
 
Chương trình học