Bài 4: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (7 vị trí) - Đã xem: 2246

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự lớn đến nhỏ. Chương trình tự động phát sinh 7 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 7 vòng tròn để để có dãy số giảm dần từ lớn đến nhỏ.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

 

Mời các em luyện tập cách sắp xếp rất hay: Bài 1: Sắp xếp 4 số 

conps

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học