Bài 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (6 vị trí) - Đã xem: 2699

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự lớn đến nhỏ. Chương trình tự động phát sinh 6 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 6 vòng tròn để để có dãy số giảm dần từ lớn đến nhỏ.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học