Bài 2: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (5 vị trí) - Đã xem: 2025

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Chương trình tự động phát sinh 5 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 5 vòng tròn để để có dãy số giảm dần từ lớn đến nhỏ.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học