Video 3: Rút về đơn vị (Toán lớp 3) - Đã xem: 2642

Tóm tắc, hoặc mô tả bài toán giúp nhận diện, và có cái nhìn khái quát hơn về bài toán. Cùng là dạng rút về đơn vị, nhưng dựa vào câu hỏi khác nhau sẽ có cách giải khác nhau. Bài giảng giới thiệu 2 bài toán như thế, mời xem video.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học