Bài 1: Tạo show diễn chuyên nghiệp với Microsoft PowerPoint - Giới thiệu.

Tạo một show diễn trên Microsoft Power Point như thế nào? Bắt đầu từ đâu? Các bước như thế nào? điều này không có. Video hướng dẫn từng bước cơ bản làm việc với powerPoint để tạo show diễn cho bài thuyết trình, bài giảng, báo cáo tốt nghiệp.....

Bài 1: Tạo show diễn chuyên nghiệp với Microsoft PowerPoint - Giới thiệu.
 

Bài 2: Hoạt hình trong PowerPoint - phần 1.

Hoạt hình (Animation) cho các đối tượng trong một slide của PowerPoint là gì? Cách thực hiện các hiệu ứng động cho từng đối tượng trong slide của powerPoint như thế nào? Mời xem bài hướng dẫn trong video.

Bài 2: Hoạt hình trong PowerPoint - phần 1.
 

Bài 3: Hoạt hình trong PowerPoint - phần 2.

Tiếp theo cách tạo hoạt hình đó là: thứ tự xuất hiện, hướng dịch chuyển, tốc độ, vị trí xuất hiện, biến mất... cho các đối tượng như thế nào? Cách tác động hiệu ứng cho từng đối tượng được hướng dẫn rất chi tiết trong video.

Bài 3: Hoạt hình trong PowerPoint - phần 2.
 

Bài 4: Phát triển kỹ năng làm phim hoạt hình.

Tạo slide mới, hoạt chỉ thêm slide, khi các hoạt hình slide cần thêm có hoạt hình tương tự, lúc này chỉ coppy slide cũ và thay đổi một vài yếu tố sẽ có một slide mới. Cách tạo mới hoặc, thêm slide như thế nào? mời xem video hướng dẫn.

Bài 4: Phát triển kỹ năng làm phim hoạt hình.
 

Bài 5: Chuyển động theo đường dẫn - Phần 1.

Tạo chuyển động cho một vật theo một đường dẫn là gì? Video hướng dẫn cách tạo chuyển động theo một đường dẫn cho một đối tượng nào đó, cách hoán đổi vị trí các đối tượng như thế nào? Mời xem bài giảng trên video rất dễ làm, chi tiết và dễ hiểu.

Bài 5: Chuyển động theo đường dẫn - Phần 1.
 
Chương trình học