Video1: Bài giảng đếm số lượng hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật (Toán lớp 1)

Đếm và xác định hình tương đối khó với học sinh, Bài giảng đưa ra 3 bước chung để đếm tất cả các loại hình tam giác, vuông, chữ nhật ...Phương pháp này rất hay, giúp các em biết đếm đủ tất cả các hình trong một hình ghép.

xoai
 

Video 2: 3 bước chuẩn đếm số lượng hình tam giác đơn và ghép (Toán lớp 1)

Xác định số lượng hình tam giác trong một hình ghép phức tạp, nếu chỉ nhìn và đếm chắc chắn sẽ thiếu sót rất nhiều hình. Để đảm bảo đếm đủ tất cả các hình từ đơn giản đến phức tạp. Cần làm theo phương pháp sau:

xoai2
 

Video 3: Phương pháp cực hay đếm số lượng hình tam giác, hình vuông. (Toán lớp 1)

Phương pháp đếm hình rất hay và rất chi tiết được trình bày trong video gồm 3 bước: Thứ nhất đánh số hình, thứ hai đếm hình theo qui tắc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thứ 3 đếm số hình ghép. Mời các em xem video.

Video 3: Phương pháp cực hay đếm số lượng hình tam giác, hình vuông.  (Toán lớp 1)
 

Video 4: Thủ thuật hay đếm hình tam giác, hình vuông (Toán lớp 1)

Chương trình đếm hình chỉ học ở lớp 1, 2. Tuy nhiên kể cả các em lớp trên khi gặp hình hơi phức tạp, nếu không biết cách sẽ nhầm hoặc thiếu. Video hướng dẫn bài đếm hình tương đối khó dành cho tất cả học sinh tiểu học.

Video 4: Thủ thuật hay đếm hình tam giác, hình vuông (Toán lớp 1)
 

Video 5: Phương pháp liệt kê tên hình tam giác, hình vuông - dạng khó (Toán lớp 1)

Đếm hình giúp học sinh rèn luyện nhiều kỹ năng như: Quan sát, nhận biết, phân tích, tổng hợp.... Video đưa ra dạng bài tập khó, dành cho tất cả học sinh các lớp, giúp rèn luyện tư duy cao.

xedapj
 
Chương trình học