Video 3: Bài giảng lý thuyết: PHÂN SỐ bằng 1, lớn hơn 1, nhỏ hơn 1 (Toán lớp 4) - Đã xem: 21760

Phân số bằng 1, lớn hơn 1, nhỏ hơn 1 là những phân số như thế nào? chúng có những đặc điểm gì? Có thể nhận biết một cách dễ dàng hay không? Những khái niệm này được trình bày cụ thể và trực quan trong video bài giảng sau.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học