Phần 1

Phần này bao gồm 10 bài học. Trong mỗi bài học, các em sẽ luyện tập ghép vần và luyện đọc nhiều từ.

Cuối mỗi bài học, các em luyện đọc một câu đơn.

Bảng chữ cái và dấu thanh trong tiếng Việt

Trang này, giúp các em luyện đọc tất cả các chữ cái và dấu thanh trong tiếng Việt. Các em dùng chuột click vào từng chữ cái để nghe và lặp lại.

Bang Chu cai
 

Bài 1 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: B, V, E

Bài học này giúp các em làm quen với các âm, vần B, V, E. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các từ đơn như: Bé, Vẽ, Ve, Bè, Bẻ, Bẹ.

Bài 1 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: B, V, E
 

Bài 2 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: H, L, Ê

Bài học này giúp các em làm quen với các âm, vần H, L, Ê. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các từ đơn như: Bê, Bế, Hẹ, Lò, Hề, Lê.

Bài 2 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: H, L, Ê
 

Bài 3 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: O, C

Bài học này giúp các em làm quen với các âm, vần C, O. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ được ghép từ âm C với vần O hoặc ghép từ các âm/vần đã học trước đó.

03 O c
 

Bài 4 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: O, Ơ

Bài học này giúp các em làm quen với các âm Ô, Ơ. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ được ghép từ các âm/vần đã học ở các bài trước với vần Ô, Ơ.

04 O O
 
Chương trình học