Bài 3: Xác định vị trí TRÊN, DƯỚI và Ở GIỮA (dạng 3) - Đã xem: 1765

Trang này luyện tập cho bé xác định VỊ TRÍ TRÊN, DƯỚI và Ở GIỮA của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 3 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí TRÊN, DƯỚI, Ở GIỮA theo yêu cầu của đề bài.

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học