Bài 2: Xác định vị trí Ở trên - Ở dưới (dạng 2) - Đã xem: 1492

Trang này luyện tập cho bé xác định VỊ TRÍ TRÊN, DƯỚI của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 3 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí TRÊN, DƯỚI theo yêu cầu của đề bài.

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học