Luyện tập Nhân Số có 5 Chữ Số với Số có 1 Chữ Số (Toán lớp 3) - Đã xem: 5340

Trang này giúp các em luyện tập các bài toán Nhân Số Có 5 Chữ Số với Số Có 1 Chữ Số trong chương trình toán lớp 3.
Để học được trang này, trước hết các em phải học thuộc các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 9 ở các bài học trước.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học