Bài 1: Luyện tập nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số (Toán lớp 3) - Đã xem: 6863

Trang này giúp các em luyện tập Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số trong chương trình Toán Lớp 3.
Trước khi học trang này, các em phải thành thạo các bảng nhân từ nhân 2 đến nhân 9 ở các bài học trước. Mỗi lần chương trình phát sinh 1 bài toán. Các em theo các bước hướng dẫn của chương trình, tính toán và điền kết quả của bài toán.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học