Video 1: Bài giảng Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (Toán lớp 3)

Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số là nhân thừa số thứ 2 với hàng đơn vị, và hàng chục của thừa số thứ nhất. Phương pháp, và thứ tự các bước như thế nào? Bài giảng trình bày rất hay, chi tiết, mời các em xem video.

xedapj
 

Bài 1: Thực hành Nhân số có 2 chữ số với 1 chữ số (Toán lớp 3)

Trang bài học này, các em sẽ thực hành các bài toán Nhân Số Có 2 Chữ Số với Số Có 1 Chữ Số.
Các em chọn 1 bài toán, sau đó dùng chuột click vào các số màu vàng để điền kết quả tại vị trí ?.

Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so 01
 

Bài 2: Thực hành Nhân số có 2 chữ số với 1 chữ số (Toán lớp 3)

Trang bài học này, các em tiếp tục thực hành các bài toán Nhân Số Có 2 Chữ Số với Số Có 1 Chữ Số.
Các em chọn 1 bài toán, sau đó dùng chuột click vào các số màu vàng để điền kết quả tại vị trí ?.

Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so 012
 

Bài 3: Luyện phép Nhân số có 2 chữ số với 1 chữ số (Toán lớp 3)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán Nhân Số Có 2 Chữ Số với Số Có 1 Chữ Số.
Các em chọn 1 bài toán, sau đó dùng chuột click vào các số màu vàng để điền kết quả tại vị trí ?.

Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so 03
 

Bài 4: Luyện phép Nhân số có 2 chữ số với 1 chữ số (Toán lớp 3)

Trang bài học này, các em tiếp tục thực hành các bài toán Nhân Số Có 2 Chữ Số với Số Có 1 Chữ Số, giá trị kết quả đến hàng trăm.
Các em chọn 1 bài toán, sau đó dùng chuột click vào các số màu vàng để điền kết quả tại vị trí ?.

Nhan so co 2 chu so voi so co 1 chu so 04
 
Chương trình học