Bài 2: Nhân một số với một tổng (đổi sang dạng Nhân một số với 1 tổng) - Đã xem: 1895

Khi nhân một số với một số, có thể biến đổi thành nhân một số với một tổng, mục đích để tính dễ và nhanh hơn, cũng có thể tính nhẩm. Phương pháp này nâng cao khả năng tính toán và nhạy bén trong toán. Mời xem video bài giảng.

 

Mời các em xem video về kiến thức liên quan:  Bài 3: Nhân một số với một hiệu (Toán lớp 4) 

Untitled 1

 

   Bài học tiếp theo  


  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học