Bài 1: Nhân một số với một tổng (Toán lớp 4) - Đã xem: 2655

Cách nhân một số với một tổng dựa vào nguyên tắc: Nhân thừa số thứ nhất với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại với nhau. Video bài giảng hướng dẫn cách nhân qua nhiều ví dụ.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học