Bài 11: Bài toán TRỒNG CÂY xung quanh khu vườn hình chữ nhật (10) (Toán lớp 4)

Một dạng toán tổng hợp về hình chữ nhật, mức độ khó hơn, đòi hỏi phải vận dụng nhiều kiến thức liên quan, đặc biệt phải hiểu và thực hành được các dạng trước. Video giới thiệu bài toán trồng cây xung quanh rất hay. Mời xem bài giảng.

hinhCN cây
 

Bài 12: Bài toán LÁT GẠCH nền nhà hình chữ nhật (11) (Toán lớp 4)

Tính diện tích nền nhà hình chữ nhật. Tìm ra số viên gạch cần để lót đủ nền nhà là bao nhiêu? Bài toán tìm số viên gạch lót nền nhà rất hay và thực tế. Video minh họa và giải thích rất chi tiết bài toán.

CN 12
 

Bài 13: Bài toán ĐƯỜNG ĐI xung quanh khu vườn hình chữ nhật (12) (Toán lớp 4)

Trong một khu vườn hình chữ nhật, nếu chừa đường đi xung quanh với độ rộng biết trước. Tính diện tích còn lại của khu vườn? Bài toán có nhiều cách tính. Video giới thiệu 2 cách giải bài toán.

CN 13
 

Bài 14: Bài toán AO VUÔNG giữa khu vườn hình chữ nhật (13) (Toán lớp 4)

Khu vườn hình chữ nhật, giữa vườn có ao hình vuông có cạnh cho trước. Tính diện tích còn lại của khu vườn? Đây cũng là dạng toán tổng hợp về hình chữ nhật, dạng tìm 2 số khi biết tổng và hiệu –rất hay.

CN14
 

Bài 15: Tính THU HOẠCH của đám ruộng hình chữ nhật (14) (Toán lớp 4)

Bài toán tính thu hoạch, hay sản lượng loại cây trồng trên một miếng đất cho trước, thông thường liên quan đến tính diện tích của miếng đất đó. Bài giảng là một ví dụ hay về dạng này, mời xem video.

CN15
 
Chương trình học