Bài 6: Biết chu vi, Tìm chiều dài hoặc chiều rộng - Tính diện tích? (05) (Toán lớp 4)

Dạng toán chỉ cho chu vi hình chữ nhật, biết được chiều rộng kém chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật. Làm sao tìm được chiều dài, chiều rộng? Đây có phải là dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và hiệu? Mời xem video bài giảng.

CN6
 

Bài 7: Biết chu vi Tìm chiều dài và rộng - Tính diện tích? (06) (Toán lớp 4)

Biết chu vi hình chữ nhật, có thể tìm ra tổng chiều dài và chiều rộng không? Nếu có thêm tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài, bài toán là dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ.

CN7
 

Bài 8: Dạng khó - Biết chu vi Tìm chiều dài và chiều rộng - Tính diện tích? (07) (Toán lớp 4)

Biết chu vi hình chữ nhật, có thể tính tổng chiều dài, và rộng rất dễ dàng. Tuy nhiên tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài có nhiều hình thức, muốn tìm được tỉ số của 2 yếu tố này không đơn giản. Sau đây là một ví dụ như thế.

CN8
 

Bài 9: Dạng nâng cao - Biết chu vi tìm chiều dài và chiều rộng - TÍnh diện tích? (08) (Toán lớp 4)

Tìm tỉ số giữa chiều dài, và rộng trong hình chữ nhật có những bài toán rất hay, và rất khó. Tuy nhiên những dạng toán này giúp tư duy cao, rèn luyện nhiều về giải thích, lý luận. Mời xem video bài giải dạng toán tìm hai số khi biết tổng -tỉ.

CN9
 

Bài 10: Dạng nâng cao - Tính diện tích hình chữ nhật? (09) (Toán lớp 4)

Cho biết chu vi, biết 1/6 chiều rộng bằng 1/9 chiều dài, có nghĩa đã biết được tổng 2 số (Dài + rộng). Tìm tỉ số của chiều rộng và chiều dài bằng cách nào? Đây là bài toán rất hay và khó về tìm hai số. Mời các em xem video.

CN10
 
Chương trình học