Bài 5: Tìm chiều dài hoặc chiều rộng theo TỶ SỐ - Tính chu vi diện tích? (04) (Toán lớp 4) - Đã xem: 8272

Biết số đo chiều dài hơn chiều rộng. Chiều rộng bằng một tỷ lệ nào đó so với chiều dài. Tìm chu vi, diện tích hình chữ nhật? Đây là dạng toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ, chiều dài và rộng chính là 2 số cần tìm.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học