Bài 3: Tìm chiều dài hoặc chiều rộng - Tính chu vi diện tích? (02) (Toán lớp 4) - Đã xem: 5039

Chiều dài hình chữ nhật được cho trước, chiều rộng bằng một tỷ lệ nào đó so với chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Bài giảng được minh họa bằng sơ đồ đoạn thẳng, rất rõ ràng, dễ hiểu. Mời xem video.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học