Bài 17: Dạng toán TÔNG HỢP về hình chữ nhật (16) (Toán lớp 4) - Đã xem: 1283

Tính diện tích hình chữ nhật, tính số cây trồng xung quanh. Một dạng toán tổng hợp tương đối khó, yếu tố chiều dài không cho biết trực tiếp, mà thông qua một dữ liệu khác có liên quan. Bài toán được giải bằng sơ đồ rất trực quan, dễ hiểu.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học