Bài 15: Tính THU HOẠCH của đám ruộng hình chữ nhật (14) (Toán lớp 4) - Đã xem: 2832

Bài toán tính thu hoạch, hay sản lượng loại cây trồng trên một miếng đất cho trước, thông thường liên quan đến tính diện tích của miếng đất đó. Bài giảng là một ví dụ hay về dạng này, mời xem video.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học