Bài 1: Khái niệm hình chữ nhật - Công thức tính chu vi, diện tích (Toán lớp 4)

Hình chữ nhật là gì? Các khái niệm: chu vi, diện tích. Thiết lập công thức tính chu vi, và tính diện tích hình chữ nhật. Đây là 2 công thức được sử dụng xuyên suốt trong các dạng toán về hình chữ nhật.

CN1
 

Bài 2: Dạng toán cơ bản về hình chữ nhật (01) (Toán lớp 4)

Đề bài cho trước chiều dài, chiều rộng (hoặc có thể tìm chúng một cách đơn giản). Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó ? Đây là bài toán cơ bản về hình chữ nhật. Mời các em xem bài giảng.

CN2
 

Bài 3: Tìm chiều dài hoặc chiều rộng - Tính chu vi diện tích? (02) (Toán lớp 4)

Chiều dài hình chữ nhật được cho trước, chiều rộng bằng một tỷ lệ nào đó so với chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật. Bài giảng được minh họa bằng sơ đồ đoạn thẳng, rất rõ ràng, dễ hiểu. Mời xem video.

CN3
 

Bài 4:Tìm chiều dài hoặc chiều rộng - Tính chu vi diện tích? (03) (Toán lớp 4)

Bài toán cho biết số đo chiều rộng, chiều dài gấp mấy lần chiều rộng. Tính diện tích? Bài toán hình học được biểu diễn bằng sơ đồ đoạn thẳng, dễ nhận biết, dễ hiểu. Mời các em xem video.

CN4
 

Bài 5: Tìm chiều dài hoặc chiều rộng theo TỶ SỐ - Tính chu vi diện tích? (04) (Toán lớp 4)

Biết số đo chiều dài hơn chiều rộng. Chiều rộng bằng một tỷ lệ nào đó so với chiều dài. Tìm chu vi, diện tích hình chữ nhật? Đây là dạng toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ, chiều dài và rộng chính là 2 số cần tìm.

CN5
 
Chương trình học