Video 12: Toán lớp 5: Nhân và Chia các HỖN SỐ | Hiểu rõ 2 phép tính nhân và chia đối với các hỗn số - Đã xem: 10115

Khi nhân hoặc chia các hỗn số với nhau, ta đổi tất cả các hỗn số thành phân số rồi thực hiện các phép tính trên các phân số đã được chuyển đổi đó. Nếu kết quả là một phân số lớn hơn 1, chúng ta chuyển đổi phân số đó ra hỗn số trở lại.

Mời các em xem video hướng dẫn: 

Mời xem thêm: Toán lớp 5: Khái niệm về hỗn số

video1

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học