Video 11: Toán lớp 5: 2 phương pháp TRỪ HỖN SỐ| Trừ hỗn số giống cách trừ số tự nhiên. - Đã xem: 1002

Trừ hỗn số có thể thực hiện theo 2 phương pháp khác nhau:
- Đổi các hỗn số ra phân số rồi thực hiện phép trừ.
- Trừ phần nguyên với phân nguyên, phần phân số với phần phân số.

Mời các em xem video hướng dẫn: 

Mời xem thêm: Toán lớp 5: NHÂN và CHIA  Hỗn Số

video12

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học