Video 10: Toán lớp 5: 2 Cách CỘNG HỖN SỐ học sinh lớp 5 cần nắm vững - Đã xem: 697

Cộng hỗn số liên quan đến kiến thức chuyển đổi hỗn số thành phân số hoặc ngược lại. Tuy nhiên có nhiều trường hợp không cần chuyển đổi như trên. Video sẽ hướng dẫn thêm một cách khác (cách 2), đây là cách không có trong chương trình nhưng khi nắm được phương pháp sẽ giúp các em biết tư duy, biến đổi và giải quyết nhiều bài toán cho những lớp sau.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học