Video 6: Phép trừ Số Nguyên với một Hỗn Số (Toán lớp 5) - Đã xem: 3733

Video hướng dẫn các phương pháp trừ số nguyên với hỗn số. Chúng ta có thể chuyển đổi số nguyên thành dạng phân số, hoặc thành dạng hỗn số rồi thực hiện phép trừ như đã học các phần trước.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học