Video 5: Trừ hỗn số (tiếp theo) (Toán lớp 5) - Đã xem: 2650

Khi thực hiện các bài toán trừ hỗn số, rất cần những kiến thức và kỹ năng khác như: Qui đồng mẫu số, cộng, trừ phân số, chuyển đổi hỗn số về phân số, hoặc về hỗn số mới....Trong video sẽ hướng dẫn một số chuyển đổi hỗn số rất hay, tránh trường hợp tạo các phân số có mẫu số lớn, khó thực hiện và dễ sai sót.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học