Video 3: Phép cộng Hỗn Số (Toán lớp 5) - Đã xem: 5732

Cộng hỗn số có thể thực hiện theo nhiều cách. Qui đồng về phân số rồi thực hiện như cộng phân số, hoặc cộng các hỗn số lại với nhau. Có một số lưu ý quan trọng khi thực hiện việc cộng các hỗn số mà học sinh cần quan tâm. Các lưu ý này được trình bày rất cụ thể qua các ví dụ trong video.

 

Mời các em xem thêm: Bài 4: Phép trừ hỗn số (Toán lớp 5)

Untitled 1

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học