Video 1: Khái niệm về hỗn số (Toán lớp 5) - Đã xem: 9355

Hỗn số là gì? Hỗn số có cấu tạo như thế nào? Có rất nhiều học sinh chưa thật sự hiểu rõ bản chất cấu tạo của một hỗn số là như thế nào? Video này sẽ giải thích, minh họa rất rõ các thành phần trong một hỗn số. Điều này rất quan trọng để học tiếp các phép tính về hỗn số sau nay.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học