Video 13: Chia Nhỏ Để Tính Diện Tích Các Hình Phức Tạp - Đã xem: 694

Chia nhỏ một hình để tính diện tích là một phương pháp rất hay, được áp dụng khi các em gặp những bài toán hình nhưng hình trong bài toán không phải là các hình có công thức tính toán đã học.
Bằng cách chia hình đã cho thành những hình nhỏ hơn, có dạng đúng với dạng các hình đã học, các em có thể tính được diện tích của một hình phức tạp.

Mời xem video bên dưới: 

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học