Video 1: Hình tròn. Số Pi là gì? Tại sao giá trị số Pi là 3,14? (Toán lớp 5)

Trước khi đi vào chi tiết các công thức tính toán với đường tròn, chúng ta tìm hiểu những kiến thức cơ bản về đường tròn (hình tròn), những kiến thức về số PI. Tại sao giá trị của số PI là 3,14?
Tất cả đều được giải thích một cách tận tường, rõ ràng trong bài học này.

Video 1: Hình tròn. Số Pi là gì? Tại sao giá trị số Pi là 3,14? (Toán lớp 5)
 

Video 2: Chu vi và diện tích hình tròn (Toán lớp 5)

Sau khi tìm hiểu về hình tròn, biết được số Pi là gì và tại sao giá trị của nó là 3,14, video này sẽ giúp các em biết được cách tính chu vi và diện tích của nó.
Đối với chương trình toán lớp 5, việc tính chu vi và diện tích của một hình tròn khi đã có các yếu tố bài cho là không khó lắm. Tuy nhiên, một số em cũng thường hay lẫn lộn trong việc áp dụng 2 công thức trên.
Video này sẽ giúp các em tránh được sự nhầm lẫn đó.

Video 2: Chu vi và diện tích hình tròn (Toán lớp 5)
 

Vdeo 3: Cách vẽ Hình Hộp Chữ Nhật (Toán lớp 5)

Mô tả bài toán bằng hình ảnh là công việc rất quan trọng. Công việc đầu tiên để thực hiện các bài toán về hình hộp chữ nhật là các em phải biết cách vẽ được hình này. Rất nhiều em còn lúng túng trong việc vẽ hình hộp chữ nhật cũng như hình lập phương. Video bài học này sẽ hướng dẫn các em từng bước vẽ được một hình hộp chữ nhật hoặc một hình lập phương một cách dễ dàng.

cáchve
 

Video 4: Cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (Toán lớp 5)

Hình hộp chữ nhật có 6 mặt đều là hình chữ nhật. Trong đó, các mặt bên đối diện với nhau thì bằng nhau. 2 mặt đáy đối diện cũng bằng nhau. Diện tích xung quanh là diện tích của 4 mặt bên của hình hộp chữ nhật. Diện tích toàn phần là diện tích của tất cả 6 mặt của nó.
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật như thế nào? Video này sẽ hướng dẫn các em thực hiện điều đó.

Video 4: Cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (Toán lớp 5)
 

Video 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (Toán lớp 5)

Hình lập phương là một dạng đặc biệt của hình hộp chữ nhật. Chúng ta có thể áp dụng các công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đối với hình lập phương. Tuy nhiên, vì nó là dạng đặc biệt của hình hộp chữ nhật nên cũng có các công thức dành riêng cho việc tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của nó. Các công thức đó là gì? Mời các em tìm hiểu trong video bài học này!

Video 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (Toán lớp 5)
 
Chương trình học