Video 45: Trích lọc dữ liệu với những điều kiện phức tạp (Advance Filter)

Video hướng dẫn thực hiện việc trích lọc dữ liệu với những điều kiện phức tạp hoặc rất phức tạp.
Xem xong video này, các bạn có thể trích lọc dữ liệu với bất kỳ điều kiện nào đặt ra đối với việc trích lọc dữ liệu.

toán5
 

Video 44: 3 cách truy xuất dữ liệu trong trong một bảng 2 chiều

Trong Excel, để truy xuất dữ liệu trong một bảng 2 chiều ta có thể kết hợp các hàm Lookup (Vlookup, HLookup) với hàm IF hoặc kết hợp các hàm Lookup với hàm Match hoặc sử dụng hàm Index kết hợp với hàm Match.
Tất cả các cách này được hướng dẫn chi tiết trong video sau. Mời click để xem!

Video 44:  3 cách truy xuất dữ liệu trong trong một bảng 2 chiều
 

Video 43: Giải đề thi CCA Tin Học phần Excel. Sự kết hợp hàm HLOOKUP + VLOOKUP với hàm IF

Bài giải đề thi mẫu CCA Tin Học phần Excel. Biết cách kết hợp các hàm tìm kiếm HLOOKUP, VLOOKUP với hàm điều kiện IF.

Video 43:  Giải đề thi CCA Tin Học phần Excel. Sự kết hợp hàm HLOOKUP + VLOOKUP với hàm IF
 

Video 42: Tạo Form nhập và thao tác với dữ liệu trong Excel dành cho dân văn phòng chuyên nghiệp

Thay vì nhập dữ liệu trực tiếp vào sheet, chúng ta có thể tạo ra các form (biểu mẫu) nhập liệu riêng cho từng sheet của Exel.
Việc tạo form không khó. Tuy nhiên nó rất hữu ích và giúp chúng ta thực hiện một số thao tác với dữ liệu dễ dàng hơn.

Video 42: Tạo Form nhập và thao tác với dữ liệu trong Excel dành cho dân văn phòng chuyên nghiệp
 

Video 41: Tách Họ và Tên thành 3 cột Họ, Chữ Lót, Tên

Video dưới đây sẽ giúp bạn tách Họ Và Tên thành các vùng riêng biệt Họ, Chữ Lót, Tên bằng cách dùng thao tác tìm kiếm kết hợp với việc sử dụng hàm FIND (tìm vị trí của một ký tự trong một chuỗi) và hàm TRIM (cắt bỏ các khoảng trắng dư thừa trong một chuỗi). Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để tách tỉnh, tách huyện, tách xã thành các cột riêng biệt... nếu cần thiết.

Video 41: Tách Họ và Tên thành 3 cột Họ, Chữ Lót, Tên
 
Chương trình học