Bài 2: Luyện giải toán: Đúng ghi Đ, sai ghi S (Toán lớp 1) - Đã xem: 3601

Chúng ta tiếp tục thực hiện các bài toán dạng: Chọn bài toán ĐÚNG hoặc SAI. Các em dùng chuột kéo chữ "Đ" vào vòng tròn của bài toán đúng và kéo chữ "S" vào vòng tròn bài toán sai.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học