Bài 1: Luyện giải toán: Đúng ghi Đ, sai ghi S (Toán lớp 1) - Đã xem: 5026

Trang này gồm nhiều bài toán. Mỗi bài toán có kết quả là ĐÚNG hoặc SAI. Các em dùng chuột kéo chữ "Đ" vào vòng tròn của bài toán đúng và kéo chữ "S" vào vòng tròn bài toán sai.

 

Mời các em thực hành: Bài 2: Luyện giải toán: Đúng ghi Đ, sai ghi S

xacdinh

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học