Video 1: Bài giảng Phép Cộng trọng phạm vi 10

Video hướng dẫn và minh họa từng bước rất trực quan về phép tính cộng. Giúp các em hiểu được Bản chất của phép tính cộng là thêm vào và đếm lên. Mời các em click xem video cách thực hiện nhiều bài toán về phép tính cộng, rất hay và trực quan.

vdeolopw1
 

Video 2: Bài giảng phép tính cộng trong phạm vi 10

Mời các em tiếp tục xem thêm cách thực hiện nhiều bài toán về phép cộng. Mở rộng thêm khái niệm thêm vào hay cộng vào rất cụ thể và rất hay. Mời các em click xem video minh họa nhiều bài toán về phép tính cộng trước khi thực hành phép tính cộng.

vitaminD3
 

Video 3: Minh họa phép tính cộng trong phạm vi 10

Minh họa phép tính càng rõ ràng giúp bé hiểu thêm được thật kỹ khái niệm thêm vào hay cộng vào. Mời các em xem thêm các bài toán về phép cộng. Video hy vọng sẽ đem đến cho các em hiểu và làm quen với phép cộng thật nhẹ nhàng và dễ dàng.

vitaminD3
 

Video 4: Minh họa phép tính cộng trong phạm vi 10

Mời các em tiếp tực xem thêm video minh họa phép tính cộng. Video hy vọng sẽ đem đến cho các em hiểu và làm quen với phép cộng thật nhẹ nhàng và dễ dàng.

vitaminD3
 

Video 5: Bài giảng phép toán TRỪ trong phạm vi 10

Video này hướng dẫn các em thực hiện bài toán trừ trong phạm vi 10 của chương trình Toán lớp 1.
Phụ huynh có thể xem video này để hướng dẫn các em thực hiện bài toán trừ. Video minh họa rất trực quan, nhằm giúp cho các em thấy được bản chất của phép trừ là lấy đi, cho đi, giảm xuống...Mời các em click xem video.

xoai
 
Chương trình học