Video 1: Bài giảng phép toán CỘNG trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

Video này hướng dẫn các em thực hiện bài toán cộng trong phạm vi 5 của chương trình Toán lớp 1.
Phụ huynh có thể xem video này để hướng dẫn các em thực hiện bài toán cộng phức tạp. Vi dụ: 3 + ? = 5.

vdeolopw1
 

Video 2: Bài giảng phép toán TRỪ trong phạm vi 5

Video này hướng dẫn các em thực hiện bài toán trừ trong phạm vi 5 của chương trình Toán lớp 1.
Phụ huynh có thể xem video này để hướng dẫn các em thực hiện bài toán trừ. Video minh họa rất trực quan, nhằm giúp cho các em thấy được bản chất của phép trừ là lấy đi, cho đi, giảm xuống...

lop1pv502
 

Video 3: Bài giảng phép toán TRỪ trong phạm vi 5

Có một số bài toán trừ trong phạm vi 5, nhưng để diễn giải cho các em hiểu thật sự không đơn giản.
Phụ huynh có thể xem video này để hướng dãn các em thực hiện bài toán trừ khó. Video minh họa rất trực quan. Mời phụ huynh và các em click xem video hướng dẫn và minh họa.

xedapj
 

Bài 1: Thực hành phép cộng, trừ trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

? + 1 = 5.
Mời các em thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1. Mỗi trang gồm nhiều bài tập giúp các em luyện tập thành thạo các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 5. Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong tru pv5 01
 

Bài 2: Thực hành phép cộng, trừ trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

2 + ? = 2.
Mời các em thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1. Mỗi trang gồm nhiều bài tập giúp các em luyện tập thành thạo các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 5. Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong tru pv5 02
 
Chương trình học