Video 1:Hướng dẫn thực hiện phép cộng trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

Video hướng dẫn thực hiện phép cộng trong phạm vi 5 của chương trình Toán lớp 1.
Các em xem video này trước khi thực hiện các trang thực hành bên dưới.

Cong den3 03
 

Video 2: Hướng dẫn làm phép toán Cộng trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

Video này hướng dẫn các em thực hiện bài toán cộng trong phạm vi 5 của chương trình Toán lớp 1.
Phụ huynh có thể xem video này để hướng dẫn các em thực hiện bài toán cộng phức tạp. Vi dụ: 3 + ? = 5.

Cong den 5
 

Bài 1: Thực hành phép cộng, trừ trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

? + 1 = 5.
Mời các em thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1. Mỗi trang gồm nhiều bài tập giúp các em luyện tập thành thạo các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 5. Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong tru pv5 01
 

Bài 2: Thực hành phép cộng, trừ trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

2 + ? = 2.
Mời các em thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1. Mỗi trang gồm nhiều bài tập giúp các em luyện tập thành thạo các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 5. Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong tru pv5 02
 

Bài 3: Luyện tập phép cộng, trừ trong phạm vi 5 (Toán lớp 1)

5 - ? = 2.
Mời các em tiếp tục thực hành các bài tập phép cộng, trừ trong phạm vi 5 của chương trình toán lớp 1. Mỗi trang gồm nhiều bài tập giúp các em luyện tập thành thạo các bài toán cộng, trừ trong phạm vi 5. Nếu làm sai, các em có thể thực hiện lại nhiều lần đến khi có kết quả đúng.

Cong tru pv5 03
 
Chương trình học