Video 01: Bài giảng phép cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Video này hướng dẫn các em thực hiện phép tính Cộng Có Nhớ trong phạm vi 100.
Việc thực hiện phép cộng có nhớ cũng giống với cộng không nhớ. Tức là chúng ta cũng thực hiện từ PHẢI qua TRÁI. Nếu kết quả hàng đơn vị lớn hơn 10, ta chuyển 1 chục (10) sang hàng chục và Nhớ 1 vào hàng chục...

Video 01: Bài giảng phép cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)
 

Video 02: Bài giảng phép cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Mời các em tiếp tục xem Video hướng dẫn thực hiện phép tính Cộng Có Nhớ trong phạm vi 100 trước khi chúng ta bắt đầu với các trang thực hành về dạng toán này.
Việc thực hiện phép cộng có nhớ cũng giống với cộng không nhớ. Tức là chúng ta cũng thực hiện từ PHẢI qua TRÁI. Nếu kết quả hàng đơn vị lớn hơn 10, ta chuyển 1 chục (10) sang hàng chục và Nhớ 1 vào hàng chục...

Video 02: Bài giảng phép cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)
 

Bài 1: Thực hành cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Bắt đầu từ trang này, các em sẽ thực hành các bài toán cộng có nhớ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 2. Mỗi trang gồm 10 bài toán. Các em dùng chuột kéo các số màu xanh lá vào ô vuông kết quả của mỗi bài toán.

Bài 1: Thực hành cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)
 

Bài 2: Thực hành cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán cộng có nhớ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 2. Mỗi trang gồm 10 bài toán. Các em dùng chuột kéo các số màu vàng vào ô vuông kết quả của mỗi bài toán.

Th02
 

Bài 3: Luyện tập cộng có nhớ phạm vi 100 (Toán lớp 2)

Mời các em tiếp tục thực hành các bài toán cộng có nhớ trong phạm vi 100 của chương trình Toán lớp 2. Mỗi trang gồm 10 bài toán. Các em dùng chuột kéo các số màu vàng vào ô vuông kết quả của mỗi bài toán.

Th03
 
Chương trình học