Video1: Bài giảng: Cách chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số (Toán lớp 3) - Đã xem: 5430

Chia một số cho số có 1 chữ số đều có chung qui tắc chia, các bước thực hiện ban đầu giống nhau, chỉ khác chia số có 5 chữ số cần nhiều bước thực hiện hơn. Bài hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu, phương pháp thực hiện hay nhất! Mời bấm vào xem.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học