Chia cho số có 3 chữ số (Toán lớp 4) - Đã xem: 13920

Khi chia cho số có 3 chữ số cũng thực hiện như phép chia 2 chữ số, đó là chuyển đổi về phép chia cho số “1 chữ số”. Cách chuyển này làm cho phép chia đơn giản, dễ chia, tính toán rất nhanh. Mời xem bài giảng.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học