Chia cho số có 2 chữ số (02) (Toán lớp 4) - Đã xem: 22576

Khi số bị chia và số chia đều lớn, khó nhất ở việc đoán giá trị ở kết quả, mất nhiều thời gian . Bài giảng đưa ra phương pháp hay, dễ, thực hiện nhanh, đó là chuyển cách chia 2 chữ số về chia “1 chữ số”. Mời xem video.

Mời các em xem thêm: Chia cho số có 3 chữ số (Toán lớp 4)

Untitled 1

   Bài học tiếp theo  

  Bài học đã xem


  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học