Bài 4: Hai cách giải các bài toán cấu tạo số - rất hay. - Đã xem: 2592

Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, nếu thêm chữ số 9 vào trước chữ đó, được số mới gấp 13 lần số ban đầu. Ở tiểu học dạng này giải theo phương pháp số học. Cách giải như thế nào? Mời xem 2 cách giải trong video.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học