Bài 3: Giải bài toán cấu tạo số theo cách nhanh và đơn giản nhất (Toán lớp 4) - Đã xem: 1875

Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, nếu thêm 8 vào hàng đơn vị được số mới lớn hơn số ban đầu 485 đơn vị. Dạng này khác với hai dạng trước là số cần tìm là số trừ. Bài giảng chỉ ra cách tìm nhanh và rất đơn giản nhất.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học