Ôn tập bảng chia 7 (Toán lớp 3) - Đã xem: 2886

Trang bài học này cũng giúp các em luyện tập bảng chia 7 nhưng dưới một hình thức khác. Chương trình phát sinh một bài toán bất kỳ trong bảng chia 7. Các em dùng chuột click các số bên dưới để điền kết quả.

   Bài học đã xem


  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học