Bài 6: Xác định vị trí: Bên trái, bên phải, ở giữa (dạng 3) - Đã xem: 3324

Trang này luyện tập cho bé xác định vị trí BÊN TRÁI - Ở GIỮA – BÊN PHẢI của 1 vật thể so với 1 vật thể khác. Không giới hạn số lần luyện tập. Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh 3 hình ảnh. Nhìn vào các hình ảnh vừa phát sinh, bé xác định vị trí theo yêu cầu của đề bài. Nếu chọn đúng, chương trình sẽ tự động phát sinh hình mới.

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học