vitaminC

Toán lớp 2: Học bảng nhân 2,3, 4, 5 ( bảng cửu chương 2, 3, 4, 5) dễ thuộc nhất

 18:21 12/11/2017

Học các bảng nhân online trên website 360do.vn chắc chắn sẽ dễ học và không bao giờ chán với trẻ em. Vì sao? Các em có thể tự học không cần sự hỗ trợ của người lớn, chương trình tự động phát sinh phép nhân một cách trực quan, xinh động và kiểm tra đúng sai ngay mỗi phép tính, các em có thể học đi học lại và thuộc bài rất nhanh.

Toán lớp 4: Bài giảng Cách Nhân một Số với một Tổng

Toán lớp 4: Bài giảng Cách Nhân một Số với một Tổng

 19:38 02/11/2017

Khi nhân một thừa số với một tổng nhiều số hạng, chúng ta có thể lấy thừa số nhân với từng số hạng và cộng các kết quả lại với nhau. Vì sao chúng ta áp dụng qui tắc này?

Vì sao cần dạy cho trẻ độc lập?

Vì sao cần dạy cho trẻ độc lập?

 08:20 01/11/2017

Đây là việc làm nghe có vẻ dễ, nhưng khi thực hiện lại khó. Vì sao? Hãy nhớ lại lần cuối chính chúng ta tình nguyện giúp con việc nhà để chúng có thời gian đọc sách hơn. Thậm chí là làm bài tập. Phụ huynh thường che chở và giúp đỡ con chúng ta quá nhiều, và hậu quả là gì. Chúng không độc lập. Nếu có thời gian nên khuyến khích trẻ tự làm nhiều việc nhất là việc riêng.

Toán lớp 5: Chuyển đổi đơn vị đo diện tích (km², hm², dam², m², dm², cm², mm²)

Toán lớp 5: Chuyển đổi đơn vị đo diện tích (km², hm², dam², m², dm², cm², mm²)

 20:00 17/10/2017

Hệ thống đơn vị đo diện tích gồm những đơn vị nào? Vì sao khi viết đơn vị đo diện tích chúng ta phải thêm số mũ là 2 phía trên?
Mỗi đơn vị đo diện tích hơn kém nhau bao nhiêu lần? Trong thực tế đơn vị thường dùng là ha hay hecta là đơn vị nào trong bảng hệ thống đơn vị đo diện tích?

5 dáu hi u

Toán lớp 2, 3: Vì sao trẻ khó thuộc bảng cửu chương

 20:05 13/09/2017

Lớp 2 trẻ đã bắt đầu học bảng cửu chương, nếu trẻ không học thuộc khi làm phép toán nhân, chia sẽ rất chậm và trẻ không tự tin với môn toán. Với trẻ không nhớ sẽ thường phải dò bảng nhân khi làm toán, điều này càng làm cho trẻ không “chịu” nhớ và sẽ càng không thuộc. Vì sao trẻ không thích học và không thể thuộc các bảng cửu chương?