Untitled 1

Toán lớp 4, 5: Cách chia phân số cho phân số

 18:51 08/02/2020

Muốn chia phân số cho phân số chỉ cần thực hiện các bước sau:
Đảo ngược phân số chia ( Đảo tử số thành mẫu số và mẫu số thành tử số).
Nhân phân số chia (đã đảo ngược) với phân số bị chia (tử nhân với tử và mẫu nhân với mẫu).
Tối giản phân số.

Untitled 1

Toán lớp 4: Hai cách chia phân số cần phải nắm vững

 18:57 06/12/2019

Chia phân số, ta thực hiện theo một trong 2 cách sau đây:
Cách 1: Giữ nguyên phân số thứ nhất (số bị chia) rồi NHÂN với phân số thứ (số chia) hai đảo ngược (mẫu số thành tử số, tử số thành mẫu số).
Cách 2: Quy đồng mẫu số các phân số. Sau đó lấy tử số của số bị chia làm tử và tử số của số chia làm số của phân số kết quả.

Toán lớp 4: 3 Phương pháp hay nhất để so sánh phân số

Toán lớp 4: 3 Phương pháp hay nhất để so sánh phân số

 20:56 12/11/2019

- Hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số nhỏ hơn thì nhỏ hơn.
- Hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số nhỏ hơn thì lớn hơn.
- Khi hai phân số khác mẫu số và tử số, ta quy đồng mẫu số hoặc quy đồng tử số các phân số. Sau đó so sánh theo một trong hai trường hợp nói trên.

Untitled 2

Toán lớp 5: Học toán cùng con - Cách chuyển đổi PHÂN SỐ lớn hơn 1 thành HỖN SỐ

 09:10 11/06/2019

Để chuyển đổi một phân số lớn hơn 1 thành hỗn số, ta lấy tử số CHIA cho mẫu số:
- Thương số của phép chia là phần nguyên của hỗn số.
- Phần dư của phép chia là Tử Số của phần phân số trong hỗn số.
- Mẫu số của phần phân số trong hỗn số bằng mẫu số của phân số đã cho.
Ngoài ra, để chuyển đổi phân số thành hỗn số, chúng ta có thể thực hiện phép tính TRỪ như trong video hướng dẫn.

Toán lớp 4: Qui đồng tử số và bài toán tìm tỉ số giữa 2 số

Toán lớp 4: Qui đồng tử số và bài toán tìm tỉ số giữa 2 số

 19:48 01/03/2019

Qui đồng tử số cũng giống như qui đồng mẫu số, tức là chúng ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số. Tuy nhiên, sau khi qui đồng tử số ta sẽ được tử số của các phân số bằng nhau. Điều này khác với qui đồng mẫu số.
Bài toán qui đồng tử số sẽ giúp các em xác định được tỉ số của 2 số trong những bài toán khó thuộc dạng tìm 2 số khi biết tổng và tỷ của nó hoặc tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của nó.


Có thể bạn chưa xem